Sibrich Boersma

Sibrich Boersma

In opleiding

Dit is Sibrich Boersma! 17 jaar, 3de jaars van de opleiding interieuradviseur in Leeuwarden. Je zult haar de komende weken zien in de winkel. Specialiteit; tekenen!